10 บริษัท ของกาละแมร์

#ทรัพย์สิน “กาละแมร์”  รวยกว่า 100 ล้าน

 • เปิดทรัพย์สิน “กาละแมร์” แค่บริษัทขายอาหารเสริม ปีเดียวรวยกว่า 100 ล้าน สืบเนื่องจากนานาดราม่าไลฟ์สดขายอาหารเสริมของพิธีกรสาว กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยืนยันแล้วว่า

 •  จากการตรวจสอบข้อมูล บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด พบว่า “กาละแมร์” ก่อตั้งด้วยทุนการจดทะเบียน 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ปี 2562  ซึ่งบริษัทดังกล่าว ระบุว่า เป็นการขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย

 •  อีกหนึ่งกุญแจความสำเร็จ คือ การขายและการโปรโมทในรูปแบบ Live Streaming ที่ใช้ตัวตนของ “กาละแมร์” ผู้ก่อตั้งแบรนด์ บอกเล่าจุดเด่นผลิตภัณฑ์และการแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพและการใช้ชีวิต

 • จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้พาวเวอร์ชอตวางแผนเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลัง โดยตั้งเป้ายอดขายในปี 2564 ไว้ที่ 6,000 ล้านบาท หลังจากนี้ยังมีแผนที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไปสู่โมเดิร์นเทรดที่จากเดิมขายแต่เฉพาะทางออนไลน์ รวมถึงแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 5 แบรนด์เพื่อเจาะตลาดโมเดิร์นเทรดโดยเฉพาะ ซึ่งจะเริ่มทยอยเปิดตัวภายในต้นปี 2564 อาณาจักรธุรกิจของ “กาละแมร์”

#10 บริษัท ของกาละแมร์

 • นอกจาก “พาวเวอร์ชอต” แล้ว “กาละแมร์” ยังถือหุ้นกับบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัดอีก 9 แห่ง รวมเป็น 10 แห่ง ตามข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (อ้างอิง : สำนักข่าวอิศรา)

 • 1.บริษัท เรารักกาละแมร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2548 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างให้คำปรึกษา การประชาสัมพันธ์สินค้า งานเปิดตัวสินค้า ปรากฏชื่อ น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ เป็นกรรมการรายเดียว    รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ ถือหุ้นใหญ่สุด 9,997 หุ้น (99.97%) ที่เหลือคนละ 1 หุ้นอยู่ในชื่อของ นายธนาดุล เบญจมาศ นายพีรสรรห์ เบญจมาศ นางเพราพรรณ เบญจมาศ  แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2561 มีรายได้รวม 25,658,210 บาท รายจ่ายรวม 22,712,618 บาท เสียภาษีเงินได้ 498,323 บาท กำไรสุทธิ 2,447,268 บาท

 • 2.หจก.ชีวิตดีจัง จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2558 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ พิธีกร ปรากฏชื่อ น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ ถือหุ้น 60% และนางเพราพรรณ เบญจมาศ ถือหุ้น 40% มี น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2561 มีรายได้รวม 5,766,620 บาท รายจ่ายรวม 4,248,371 บาท เสียภาษีเงินได้ 232,305 บาท กำไรสุทธิ 1,285,942 บาท

 • 3.บริษัท ทำจากใจ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2560 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายขนมขบเคี้ยว ปรากฏชื่อ น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ นายนพเดช สวยสม น.ส.อรอมลภัค ศรีทอง น.ส.ปุณนรี ยังถาวร และนายอานนท์ อยู่บรรยงค์ เป็นกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ และนายนพเดช สวยสม ถือหุ้นเท่ากันคนละ 2,500 หุ้น (คนละ 25%) น.ส.ปุณนรี ยังถาวร และ น.ส.อรอมลภัค ศรีทอง คนละ 2,000 หุ้น (คนละ 20%) ที่เหลือนายอานนท์ อยู่บรรยงค์ ถือ 1,000 หุ้น (10%) แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2561 มีรายได้รวม 929,690 บาท รายจ่ายรวม 671,379 บาท กำไรสุทธิ 258,310 บาท

 • 4.บริษัท เซเลฟู้ดส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท พาวเวอร์ชอต เอเชีย จำกัด) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจร้านขายปลีกอาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดไว้ในที่อื่น ปรากฏชื่อ น.ส.ขวัญ เกตุศิริ น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ และ น.ส.นุสรา จงชนะนที เป็นกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 น.ส.ขวัญ เกตุศิริ ถือหุ้นใหญ่สุด 5,500 หุ้น (55%) น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ ถือ 3,000 หุ้น (30%) น.ส.นุสรา จงชนะนที ถือ 1,500 หุ้น (15%) แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 รายได้รวม 133,255,906 บาท รายจ่ายรวม 114,672,438 บาท กำไรสุทธิ 14,846,273 บาท

 • 5.บริษัท พาวเวอร์ ไดมอนด์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องสำอาง ปรากฏชื่อ น.ส.ขวัญ เกตุศิริ น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ และ น.ส.นุสรา จงชนะนที เป็นกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 น.ส.ขวัญ เกตุศิริ ถือหุ้นใหญ่สุด 5,500 หุ้น (55%) น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ ถือ 3,000 หุ้น (30%) และ น.ส.นุสรา จงชนะนที ถือ 1,500 หุ้น (15%)

 • 6.บริษัท พาวเวอร์ โปรตีน จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทุกชนิด ปรากฏชื่อ น.ส.ขวัญ เกตุศิริ น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ และ น.ส.นุสรา จงชนะนที เป็นกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 น.ส.ขวัญ เกตุศิริ ถือหุ้นใหญ่สุด 5,500 หุ้น (55%) น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ ถือ 3,000 หุ้น (30%) และ น.ส.นุสรา จงชนะนที ถือ 1,500 หุ้น (15%)

 • 7.บริษัท พาวเวอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ พีอาร์ เอเจนซี่ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฆษณา ปรากฏชื่อ น.ส.ขวัญ เกตุศิริ น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ และ น.ส.นุสรา จงชนะนที เป็นกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 น.ส.ขวัญ เกตุศิริ ถือหุ้นใหญ่สุด 5,500 หุ้น (55%) น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ ถือ 3,000 หุ้น (30%) และ น.ส.นุสรา จงชนะนที ถือ 1,500 หุ้น (15%)

 • 8.บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจ ร้านขายปลีกอาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ปรากฏชื่อ น.ส.ขวัญ เกตุศิริ น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ และ น.ส.นุสรา จงชนะนที เป็นกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 น.ส.ขวัญ เกตุศิริ ถือหุ้นใหญ่สุด 5,500 หุ้น (55%) น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ ถือ 3,000 หุ้น (30%) และ น.ส.นุสรา จงชนะนที ถือ 1,500 หุ้น (15%)

 • 9.บริษัท น้ำอร่อยดี จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจกิจการผลิต แปรรูป และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ ขนม และเบเกอรี่ ปรากฏชื่อ น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ นายนพเดช สวยสม น.ส.ปุณนรี ยังถาวร น.ส.อรอมลภัค ศรีทอง และนายอานนท์ อยู่บรรยงค์ เป็นกรรมการ

 • 10.บริษัท พาวเวอร์ เพย์เม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจกิจการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในอื่น ปรากฏชื่อ น.ส.ขวัญ เกตุศิริ น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ และ น.ส.นุสรา จงชนะนที เป็นกรรมการ ขณะที่บริษัท พาวเวอร์ เพย์เม้นท์ จำกัด ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 ทุนปัจจุบัน 58,823,000 บาท แจ้งประกอบธุรกิจให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ปรากฏชื่อ น.ส.สศิรา อภิรัชเหมภาส นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ นายธนศักดิ์ หุ่นอารักษ์ นายสุรการ ศิริโมทย์ นายอิทธิพงษ์ พลบุตร นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช นายสุ่ย กว็อก ฟาน (สัญชาติจีน) และนายชินนริทธิ์ โชติสุริยพงศ์ เป็นกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 นายพชร ลิ่วเฉลิมวงศ์ ถือหุ้นใหญ่สุด 134,198 หุ้น (22.8139%) บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ถือ 120,590 หุ้น (20.5005%) นายชินนริทธิ์ โชติสุริยพงศ์ ถือ 88,235 หุ้น (15.0001%) น.ส.ชฎาภรณ์ ปันใจ ถือ 63,036 หุ้น (10.7162%) นายสุ่ย กว็อก ฟาน ถือ 62,336 หุ้น (10.5972%) น.ส.ลศิรา อภิรัชเหมภาส ถือ 61,012 หุ้น (10.3721%) และบริษัท พาวเวอร์ เพย์เม้นท์ จำกัด ถือ 58,823 หุ้น (10%)

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 47,928,443 บาท รายจ่ายรวม 74,484,905 บาท ขาดทุนสุทธิ 26,556,461 บาท

ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้น เป็นการสืบค้นเมื่อปี 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *